ລ/ດ ປະເພດ ຊື່ ແຂວງ ເບີໂທຕິດຕໍ່
1 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ລາວ-ຫວຽດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 353493/020 5557457/97090770/55007019
2 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ນະຄອນຫຼວງ ແກຣນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 5540115/030 9288889/02078858899
3 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ຫຼັກໄຊ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 55498009/020 98962345/030 5138287
4 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 99440010/0309966999
5 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ແມ່ຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 222879
6 ຄລີນິກ ສູນການແພດຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 214150
7 ຄລີນິກ ເວດສະພົງ ຄລີນິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 254648-9
8 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ວຽງຈັນ-ສາກົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 316760/030 9210973
9 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ໂພນທັນໃຕ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 453009/020 77704248/020 77272272
10 ຄລີນິກ ສູນການແພດ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ສາກົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 252870/020 59674298
11 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ດຣ ອຳພອນ ສີດາບູດ ຄຳມ່ວນ 020 55629048/020 56500296
12 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ມິດຕະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 02055993099/02052239215
13 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ເອກນາລິນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 59597966
14 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ໄຊມັງກອນ ອຸດົມໄຊ 020 56289999
15 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍນານາຊາດ-ສະຫວັນນະເຂດ ສະຫວັນນະເຂດ 041 210159, 214459
16 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍສາກົນ ປາກເຊ-ທັງຮົວ ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ 020 29268301
17 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍທັນສະໄໝ ສະຫວັນນະເຂດ-ຮ່າໂນ້ຍ ສະຫວັນນະເຂດ 020 95258128/020 97882888
18 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ເຊດຖາທິຣາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 351156
19 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 711185 (old building), 021 563270 (new building)
20 ໂຮງໝໍ ມາສເຕີ້ ເມດີຄໍ ເຊັນເຕີ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 91828978/ 020 58566984